LUOTTOPUU OY

Luottopuu Oy on kuhmolainen metsäalan yritys, jonka päätoimialat ovat puukauppa, metsälannoitus sekä sahateollisuuteen ylisuurten puiden jatkojalostus. Yritys aloitti toimintansa vuonna 2014 Puunosto M. Mikkonen -nimellä ja toiminnan laajennuttua muutti nimensä Luottopuu Oy:ksi vuonna 2019. 

Luottopuu Oy kumppaniverkostoineen on sitoutunut olemaan luottamuksen arvoinen metsäalan toimija. Yhteisenä tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas.

Luottopuu Oy ostaa ja myy PEFC-sertifioitua puuta

Mikä on PEFC?

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

PEFC edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.