Asian­tuntija metsän­hoidossa ja puun jatko­jalostuksessa

Luottopuu Oy on kuhmolainen metsä­alan yritys, jonka pää­toimialat ovat puu­kauppa, metsä­lannoitus, pyöröhirsikehikoiden valmistus sekä saha­teollisuuteen yli­suurten puiden jatko­jalostus. Yritys aloitti toimintansa vuonna 2014 Puunosto M. Mikkonen -nimellä ja toiminnan laajennuttua muutti nimensä Luottopuu Oy:ksi vuonna 2019.

Luottopuu Oy on solminut laajat ja moni­alaiset yhteistyö­verkostot sekä paikallisesti, maakunnallisesti että valta­kunnallisesti kaikilla toimialoillaan. Luottopuu kumppani­verkostoineen on sitoutunut olemaan luottamuksen arvoinen metsäalan ja puun jatkojalostuksen toimija. Yhteisenä tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas.

Luottopuu laajensi toimintaansa puun korjuusta sen  jatkojalostukseen 2020-luvun alussa. Tuote­perheen rungon muodostivat aluksi 300-milliä vahvasta jätti­pelkka­hirresta käsin­veistetyt kehikot. Jättiläis­puista sahataan myös erikois­järeitä runko­rakenteita, jättiläis­lankkuja ja -paneeleja ja muita erikois­puu­tuotteita. Luottopuun tuote­valikoimaan kuuluvat myös design-huone­kalujen ja sisustus­elementtien suunnittelu ja valmistaminen yhdessä yhteis­työ­kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2022 Luottopuu laajensi toimintaansa myös tie- ja ojitus­palveluihin. Tuotamme tiestön perus­parannukset, tie­kunta­palvelut, tie- ja ojitus­suunnitelmat sekä niihin liittyvät hankkeet kokonais­palveluna suunnittelusta toteutukseen.

Vuonna 2023 Luottopuu osti Oy Timber Frame Ltd:ltä pyöröhirsi­liiketoiminnan ja ryhtyi valmistaman pyöröhirsi­kehikoita Saksan ja Suomen markkinoille. Tuotanto tapahtuu Kuhmossa ja perustuu Luottopuun omaan raaka-ainehankintaan: Luottopuu toimittaa hirsirakennukset kannolta kehikoksi saakka. Oman pyöröhirsituotannon ohella Luottopuu myy ja välittää Timber Framen höylähirsituotteita.