"Tavoitteenamme on, että metsänomistaja tekee kanssamme myös seuraavan puukaupan."

Mikko Mikkonen, yrittäjä

Luottopuu Oy on paikallinen, luotettava puukauppakumppani metsänomistajille. Ostamme puuta pystykaupoilla lähinnä yksityisiltä metsänomistajilta Kuhmosta, Sotkamosta, Kajaanista, Hyrynsalmelta ja Ristijärveltä. Puukauppa Luottopuun kanssa tarkoittaa metsänomistajalle aina mahdollisuutta valita hänen tarpeisiinsa paras mahdollinen hakkuutapa.

Samassa yhteydessä tarjoamme jokaiselle metsänomistajalle sopivan ja joustavan palvelukokonaisuuden metsäomaisuuden hoitoon. Toteutamme puunkorjuun ohella myös äestykset ja koneelliset kylvöt, istutukset sekä taimikonhoidot.  Harvennushakkuukohteisiin teemme tarvittaessa ennakkoraivaukset. 

Puukauppa Luottopuu Oy:n kanssa tarkoittaa metsänomistajalle mahdollisimman hyvää myyntihintaa kaikenikäisistä puista.

Luottopuu välittää puuta kumppaneilleen kuudessa eri puutavaralajissa (kuitu, parru, pikkutukki, tukki, sorvitukki ja pylväs) ja ostaa lisäksi ylisuurta, sahateollisuuteen liian järeää puuta oman hirsirakentamisen tarpeisiin. Näin metsänomistaja saavuttaa puukaupassa parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen.

Leimikko vaikeasti saavutettavan kosteikon takana tai saaressa?
Se ei ole ongelma.

Luottopuu Oy polkee talvitiet kosteiden maastojen taakse omalla traktori- ja kaivinkonekalustolla. Jäätiet Luottopuu jäädyttää yhteistyössä asiakkaiden kanssa tai kumppaniverkostonsa kautta.