Tien perus­korjauksen ammatti­lainen

infra kuntoon kokonais­palveluna

Tiestö on yhteis­kunnan perus­infraa, jonka yllä­pitäminen ja hoitaminen on ratkaisevan tärkeää paitsi asumisen ja vapaa-ajan liikenteen, myös metsä­talouteen liittyvän liikennöinnin kannalta. Luottopuu suunnittelee ja toteuttaa yksityis- ja metsä­teiden perus­korjaus­hankkeita kokonais­pakettina kemera-rahoituksella tai ELY-keskuksen tuella.

Tiellä on merkitystä vain, kun se on kunnossa

Valtaosa tiestön perus­parannus­hankkeista on 1970- ja 1980-luvuilla rakennettujen sora­teiden perusteellisia kunnostuksia, joissa uudistetaan runsaan puun­kuljetuksen sekä metsien virkistys­käytön seurauksena painuneet ja rapistuneet tiet runkoa myöten. Vaikka tien perus­korjaus on arvokasta, kunnostettu ja liikennöinnin kestävä tie on korvaamaton ja taloudellisesti arvokas käyttäjilleen: pahimmassa tapauksessa metsän­omistaja ei saa hakkuu­tarjousta metsä­yhtiöiltä, jos ne eivät pysty kuljettamaan puuta pois palstalta huonon tien vuoksi.

Suunnittelu on aloitettava ajoissa

Tien kunnostus­tarve paljastuu usein vasta silloin, kun tielle pitäisi päästä raskaalla ajo­neuvolla. Koska kunnostus­hankkeet kestävät yleensä vähintään vuoden, niiden suunnitteluun kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin tulevia tarpeita ennakoiden.

Perus­korjauksen suunnittelu kannattaa aloittaa kokeneen kumppanin kanssa. Luottopuu toteuttaa hankkeet kokonais­palveluna, mikä pitää sisällään hankkeen valmistelun, tuki­kelpoisuuden selvittämisen ja tuen hakemisen, tiekunnan kokoukset, hankkeen toteuttamisen, maksu­liikenteen ja tuen loppu­maksatuksen.

Julkinen tuki avuksi hankkeisiin

Tiestön perus­korjaaminen on yksi tie­kuntien ja yksittäisten maan­omistajan suurimmista kuluista, minkä vuoksi korjaus­hankkeet ovat usein mahdollisia vain julkisen tuen avulla.

Kemera- ja Ely­keskuksen tuen tuki­kelpoisuuteen vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa tien pituus sekä tien käytön jakaantuminen asukas- ja muun liikenteen kesken.

Tiekunta­palvelut helpottamaan yhteisen tien hoitamista

Luottopuu suorittaa yhdessä tie­kunnan toimi­elimen kanssa kokouksen valmistelevat työt kuten kokous­kutsun laadinnan, joka sisältää tiekunnan kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat. Luottopuu hoitaa sopimuksen mukaan muun muassa kokous­kutsujen postituksen, kokoukseen osallistumisen sekä maksuun­pano­luettelon. Lisä­palveluna voidaan tehdä uusi tie­yksikkö­laskelma.

Etsikö tienkorjauksen ammattilaista?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme Pentti Heikkiseen.