Metsä on arvokas – hoidetaan se kunnolla

metsä on kasvava kokonaisuus

Metsä on suku­polvelta toiselle siirtyvää perintöä, sijoitus­kohde tai virkistyksen lähde. Usein se on kaikkea tätä yhdessä ja lisäksi paljon muita arvoja, jotka vaihtelevat metsän­omistajasta tai siitä nauttivasta riippuen. Metsä on ennen kaikkea jatkuvasti kasvava kokonaisuus, joka muuttuu sen ikä­vaiheiden ja myös ympäristö­tekijöiden seurauksena. Tästä johtuen metsä myös tarvitsee erilaisia hoito­toimenpiteitä sen eri vaiheissa.

valitse luotettava metsänhoidon kumppani

Luottopuu on metsän­omistajan kumppani, jonka kanssa metsän­omistaja voi toteuttaa kaikki metsään liittyvät toimen­piteet pitkä­jänteisesti suunniteltuna ja johdon­mukaisesti toteutettuna. Palvelu­kokonaisuuden kuuluvat kaikki toimenpiteet, joita metsän­omistaja tarvitsee: äestykset ja koneelliset kylvöt, istutukset sekä taimikon­hoidot, ennakko­raivaukset, kemera-asioiden hoito, metsien suojelu­hakemukset sekä tiestön kunnossa­pitoon ja suometsän hoitoon liittyvät hankkeet.

Metsän uudistaminen

Metsä uudistetaan tyypillisimmin maan­muokkauksella ja kylvämällä tai istuttamalla. Myös luontainen uudistaminen on mahdollista. Luottopuun kautta onnistuvat kaikki metsän uudistus­työt avaimet käteen -palveluna tai esimerkiksi taimi­välityksenä itse istuttaen.

Kemera-asiointi

Valtio tukee metsän­omistajia metsä­omaisuuden hoitoon liittyvissä töissä Kestävän metsä­talouden rahoitus­lain mukaisilla rahoitus­muodoilla. Olemme kumppaninasi Kemera-hankkeiden avustusten haussa, töiden toteutuksissa ja maksatus­hakemuksen teossa.

Tiestön kunnossapito

Luottopuu suunnittelee ja toteuttaa yksityis- ja metsä­teiden perus­korjaus­hankkeet kokonais­pakettina kemera-rahoituksella tai ELY-keskuksen tuella.

Suometsän hoito

Suometsien hoitaminen on monelta osin Kemera-rahoituksen alaista työtä. Luottopuu suunnittelee ja toteuttaa suo­metsien hoitoon liittyvät hankkeet kokonais­palveluna.

Metsän­hoidossa ratkaisee oikea-aikaisuus

Metsää voidaan hoitaa hyvin erilaisilla tavoilla riippuen metsästä ja metsän­omistajan metsälleen asettamista toiveista. Talous­metsä on optimoitu tehokkaaseen puun­tuottoon ja tähtää tiettyyn kiertoon metsän uudistamisen ja pääte­hakkuun välillä. Luonnon­tilainen metsä taas on hoito­vapaa ja tarjoaa erilaisia arvoja kuin talous­metsä. Näiden väliin mahtuu monta erilaista väli­mallia, jotka kaikki vaativat hieman erilaista metsän­hoitoa ja toisaalta tarjoavat omistajalleen erilaisia asioita.

Talous­metsien tarkoituksena on tuottaa omistajalleen muiden arvojen ohella myös laadukasta ja arvokasta puuta. Metsää hoidetaan oikea-aikaisesti niin, että metsän uudistamista seuraavat taimikon­hoito, nuoren metsän hoito sekä harvennukset niin, että kierron viimeisessä vaiheessa tukki­puustolla on tilaa kasvaa puuston arvokkainta vaihetta. Jokainen työvaihe ajoitetaan niin, että metsä hyötyy siitä eniten.

Metsänhoito on ollut perinteisesti metsän­omistajan omaa työtä, mutta nykyään käytännön työt hoitaa useimmiten metsä­palvelu­yritys. Kun sama toimija suunnittelee tarpeelliset toimet pitkälle aika­välille ja myös toteuttaa ne, metsän­omistaja voi olla levollisin mielin tietäen, että metsä on ja pysyy kunnossa. Hoito­vastuuta voi myös jakaa niin, että metsän­omistaja tekee itse taimikon­hoitoa ja pyytää urakoitsijan avuksi siinä vaiheessa, kun metsä kaipaa konetyötä.

Pyydä Luottopuulta maksuton arvio metsässäsi tarvittavista toimen­piteistä!

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella.