Yksi olennainen osa metsäomaisuuden hoitoa on metsän uudistaminen päätehakkuun jälkeen. Luottopuun kautta maanmuokkaus ja uudistaminen onnistuu sekä äestämällä ja kylvämällä että mätästämällä ja istuttamalla. 

Metsämaan muokkaamisen ohella Luottopuu tekee tien perustus- ja kunnostustöitä, ojituksia sekä kaikkia muita maanrakennustöitä kaivinkonekalustollaan.